Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2011

nevergrowup
7741 3983 420
Reposted fromhogwarts hogwarts viarabbitheart rabbitheart

September 02 2011

nevergrowup
3489 9557 420
Oh, come on
Reposted fromserpentina serpentina viacitiesofnight citiesofnight

August 23 2011

nevergrowup
Reposted fromgranini granini viawyjatkowa wyjatkowa
nevergrowup

Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromyunyunyunnie yunyunyunnie viawyjatkowa wyjatkowa

June 17 2011

nevergrowup
9966 90f1 420
Reposted byowieczkowa owieczkowa

June 15 2011

nevergrowup
6802 f642 420
love peacocks

June 14 2011

nevergrowup
Reposted fromMnemoSyn MnemoSyn viapills pills
nevergrowup
ourpartypoison:

meowchan:

$3.25. $3.25. $3.25 TO SEE THE BEATLES

THE FUCKING BEATLES

$3.25. 

$3.25. 

$3.25 

TO SEE THE BEATLES

THE FUCKING BEATLES

Reposted fromsavagebeauty savagebeauty viapills pills
nevergrowup
nevergrowup
0412 7d2a 420
Reposted from18alexa18 18alexa18 viapills pills
nevergrowup
5697 4f82 420
Reposted fromDorin11 Dorin11 viapimpmyheart pimpmyheart

June 13 2011

nevergrowup
Wiesz, lubię wieczory, lubię się schować na jakiś czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie pobyć sam. Wejść na drzewo i patrzeć w niebo. Tak zwyczajnie, tylko że tutaj, też wiem, kolejny raz nie mam szans być, kim chcę.
— Myslovitz, "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viacitiesofnight citiesofnight
nevergrowup
5932 62b6
Reposted fromimblazin imblazin viacitiesofnight citiesofnight
nevergrowup
3886 dafd 420
Reposted fromWioSza WioSza viacitiesofnight citiesofnight
nevergrowup
nevergrowup
3853 963e 420
nevergrowup
2581 847c 420
Reposted fromzielony92 zielony92 viacitiesofnight citiesofnight
nevergrowup
0210 6f38 420
Reposted frominspiro inspiro viacitiesofnight citiesofnight
nevergrowup

mam świadomość, że jestem popierdolona - ale jak patrzę na niektórych ludzi to zaczynam wątpić w siebie.

Reposted frommefir mefir viacitiesofnight citiesofnight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl